EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH


Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Dokument Word Dokument PDF
Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika

Dokument Word Dokument PDF
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika

Dokument Word Dokument PDF
Oświadczenie o posiadaniu statusu płatnika VAT oraz zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

Dokument Word Dokument PDF
Wykaz majątku dłużnika

Dokument Word Dokument PDF
Deklaracja spłaty zadłużenia

Dokument Word Dokument PDF
ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH


Wniosek o wykonanie zabezpieczenia

Dokument Word Dokument PDF
Oświadczenie uprawnionego o wyborze komornika

Dokument Word Dokument PDF
Zlecenie poszukiwania majątku obowiązanego

Dokument Word Dokument PDF
Oświadczenie o posiadaniu statusu płatnika VAT oraz zgoda na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

Dokument Word Dokument PDF
Wykaz majątku obowiązanego

Dokument Word Dokument PDF
EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI


Wniosek o ustalenie nieruchomości dłużnika

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości

Dokument Word Dokument PDF
EKSMISJA


Wniosek o wykonanie egzekucji opróżnienia lokalu

Dokument Word Dokument PDF
ALIMENTY


Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów na rzecz osoby małoletniej

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów na rzecz osoby pełnoletniej

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji

Dokument Word Dokument PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dokonanych wpłat

Dokument Word Dokument PDF
Zawiadomienie komornika o otrzymanych alimentach

Dokument Word Dokument PDF
SPIS INWENTARZA


Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Dokument Word Dokument PDF
PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO


Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Dokument Word Dokument PDF
NADZÓR NAD DOBROWOLNĄ LICYTACJĄ PUBLICZNĄ


Wniosek o sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolną licytacją publiczną

Dokument Word Dokument PDF