Lokal mieszkalny – Brzeg Dolny, ul. Warzyńska 7 m. 5 – 1 licytacja – 21.10.2019 r.